Skrzypczak, Robert, Pontificaly Faculty of Theology in Warsaw, Polska


Chrześcijaństwo-Świat-Polityka Nr 24 (2020): Prawość prawa - Recenzje i omówienia
Recencja książki Roda Drehera „Opcja Benedykta. Jak przetrwać czas neopogaństwa”, Wydawnictwo AA, Kraków 2019
Szczegóły PDF

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP