Umek, Urška, Council of Europe, Francja


Chrześcijaństwo-Świat-Polityka Nr 24 (2020): Prawość prawa - Recenzje i omówienia
The rights to freedom of expression and privacy in the Council of Europe’s instruments – a dynamic and precarious balancing act
Szczegóły PDF (English)

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP