Balicki, ks. Janusz, Instytut Politologii UKSW w Warszawie, Polska


Chrześcijaństwo-Świat-Polityka Nr 20 (2016): Kryzys migracyjny. Wyzwanie dla Europy. Wyzwanie dla chrześcijan. - Artykuły
Christian-Muslim co-operation in the secular age. Areas of collaboration.
Abstrakt PDF

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP