Data publikacji : 2019-02-22

Chrześcijańskie sacrum?

Dariusz AdamczykSylwester BębasDział: Artykuły

Abstrakt

In this paper the authors characterise the Christian notion of the sacred.
They emphasise that the sacred is a term referring to an unspecified Mystery,
that reference to the sacred sphere is associated with religion, and
that the concept of the sacred is the central religious category. This gives
ultimate meaning to human existence. All players get their sacredness from
God. To the realm of the sacred belong also holy places. The article ends
with a summary in which the authors point out that the Christian concept
of the sanctity is very rich in contents.

Słowa kluczowe

sacrum ; profanum ; świętość Boga ; Bóg uświęcający ; sens życia ; człowiek uświęcający się


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Przepisy dotyczące praw autorskich w czasopiśmie Collectanea Theologica zawarte są w Ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych. W periodyku stosowane są także zasady dotyczące dobrych praktyk autorskich i wydawniczych, zawarte w Kodeksie Etyki Pracownika Naukowego, opracowanym przez Komisję do spraw etyki w nauce Polskiej Akademii Nauk.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie