Data publikacji : 2019-10-01

Biblijne Megiddo w świetle rezultatów badań archeologicznych

Ewa RonowskaDział: Artykuły

Abstrakt

The starting point of the article is to explain the reasons why Megiddo
was one of the most important Canaanite cities in the northern Palestine,
as well as the presentation of scientific proposals explaining the etymology
and meaning of its name. In this context, considerations regarding the Bible
narration associated with Megiddo and references to it contained in extra-
-biblical sources are included. The second part of the article presents an
outline of the history of archaeological research in Tel Megiddo, which is
the starting point for presenting the history of biblical Megiddo in the light
of the results of these studies. The article presents various, often contradictory,
views of researchers on the history of Megiddo based primarily on
the analysis of archaeological data, from the Neolithic, through the Early,
Middle and Late Bronze Ages to the Iron Age.

Słowa kluczowe

Megiddo ; Armageddon ; Biblia ; archeologia ; etymologia


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Przepisy dotyczące praw autorskich w czasopiśmie Collectanea Theologica zawarte są w Ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych. W periodyku stosowane są także zasady dotyczące dobrych praktyk autorskich i wydawniczych, zawarte w Kodeksie Etyki Pracownika Naukowego, opracowanym przez Komisję do spraw etyki w nauce Polskiej Akademii Nauk.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie