Data publikacji : 2016-12-15

Izrael jako mesjańska Mądrość i jej świadectwo pośród narodów w Iz 55,3-5. Studium egzegetyczo-historyczne

Arnold ZawadzkiDział: Artykuły

Abstrakt

The article tries to describe the theology of David’s testimony in Isaiah
55:3-5 in light of its historical background, to wit the last decade of the
Babylonian exile, and in relation to the internal quandary of Judean Exiles.
The study undertakes an inquiry into the question of whether the eternal
covenant in Isaiah 55:3-5 is the continuation of the Sinaitic Covenant, or
rather does its content go beyond the Mosaic Law, creating a totally new
relationship of God with Israel. The study also draws attention to the existence
of a redactional addition, which swifts the weight of the original
message from a revanchist Judeo-centrism toward the irenic ethnic-centrism
typical of the Book of Jonah.

Słowa kluczowe

Dawidowe świadectwo ; świadek ; Dawid ; wieczne przymierze ; Deuteroizajasz ; narody ; mesjańska Mądrość


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Przepisy dotyczące praw autorskich w czasopiśmie Collectanea Theologica zawarte są w Ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych. W periodyku stosowane są także zasady dotyczące dobrych praktyk autorskich i wydawniczych, zawarte w Kodeksie Etyki Pracownika Naukowego, opracowanym przez Komisję do spraw etyki w nauce Polskiej Akademii Nauk.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie