[1]
Sakowicz, E. 2017. Jan Paweł II wobec konfliktu zbrojnego na Bałkanach. Dokumenty papieskie, wybór i wstęp Sylwia GÓRZNA, Wydawnictwo UNUM, Kraków 2016. Collectanea Theologica. 86, 3 (kwi. 2017), 248-253. DOI:https://doi.org/10.21697/ct.2016.86.3.11.