[1]
Mickiewicz, F. 2019. Działalność misjonarska św. Piotra poza Palestyną w świetle literatury nowotestamentowej. Collectanea Theologica. 89, 3 (paź. 2019), 85-109. DOI:https://doi.org/10.21697/ct.2019.89.3.03.