[1]
Regiewicz, A. 2019. Kerygmat w mieście. Religijny performance czy heideggerowskie wydarzenie?. Collectanea Theologica. 89, 3 (paź. 2019), 137-159. DOI:https://doi.org/10.21697/ct.2019.89.3.05.