[1]
Knut, T. 2016. Psalm 1 jako zachęta do czytania i studiowania Pisma Świętego. Collectanea Theologica. 86, 2 (grudz. 2016), 51–68. DOI:https://doi.org/10.21697/ct.2016.86.2.02.