(1)
Chrostowski, W. Asyryjska Diaspora Izraelitów Jako Wyzwanie Dla Biblistyki I Asyriologii. ct 2017, 86, 5-26.