(1)
Marcyński, K. Stosowanie Metafor Jako Wyraz Kompetencji Komunikacyjnej U Wybranych Pisarzy wczesnochrześcijańskich. ct 2017, 86, 147-170.