(1)
Parzyszek (red.), C. Biuletyn Teologii Laikatu. ct 2017, 86, 205-229.