(1)
Sakowicz, E. Jan Paweł II Wobec Konfliktu Zbrojnego Na Bałkanach. Dokumenty Papieskie, wybór I wstęp Sylwia GÓRZNA, Wydawnictwo UNUM, Kraków 2016. ct 2017, 86, 248-253.