(1)
Chrostowski, W. Barbara STRZAŁKOWSKA (oprac. I red.), Artefakty czasów Biblijnych W Luwrze, Artefakty Czasów Biblijnych 2, Warszawa 2016, Ss. 157. ct 2017, 86, 268-270.