(1)
Wilk, R. K. Czy możliwe było Odkupienie człowieka Bez śmierci krzyżowej Jezusa?. ct 2018, 87, 37-63.