(1)
Węgrzyniak, W. Problemy Tekstualne, Egzegetyczne I Translatorskie So 3,18. ct 2018, 87, 91-105.