(1)
Pilarczyk, K. Polscy Syndonolodzy. Z dziejów Badań Całunu Turyńskiego I Ich Popularyzacji. ct 2018, 88, 17-63.