(1)
Pogoda-Kołodziejak, A. Rola Kościoła W Europejskim Kryzysie Pokoju według Josepha Ratzingera. ct 2018, 88, 81-92.