(1)
Wajda, A. M. Metafory zwierzęce W Błogosławieństwie Jakuba (Rdz 49, 1-28). ct 2019, 88, 53-73.