(1)
Kuśmirek, A. Błogosławieństwo Jakuba (Rdz 49,1-28) W Interpretacji Targumicznej. ct 2019, 88, 163-190.