(1)
Parzyszek (red.), C. Biuletyn Teologii Laikatu. ct 2019, 88, 211-220.