(1)
Chrostowski, W. Ks. Roman BARTNICKI, Jezus W Drodze Do śmierci I Zmartwycbwstania. Komentarz Do Ewangelii Marka 8,27 – 16,20. Część I: Mk 8,27 – 13,37, Instytut Papieża Jana Pawła II, Warszawa 2018, Ss. 606. ct 2019, 88, 225-229.