(1)
Dziuba, A. F. Waldemar CHROSTOWSKI, Kiedy Bóg płacze… Oraz Inne Studia, Rozprawy I Studia Biblijne 50, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 2018, Ss. 625. ct 2019, 88, 230-233.