(1)
Sakowicz, E. Ks. Marek TATAR, Elementy duchowości Ekumenicznej. The Elements of Ecumenical Spirituality, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2018, Ss. 265. ct 2019, 88, 233-238.