(1)
Sakowicz, E. Ireneusz Sławomir LEDWOŃ OFM (red.), Kościół Azji a Religie, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, Ss. 560. ct 2019, 89, 212-217.