(1)
Sakowicz, E. Grzegorz M. BARTOSIK OFMConv, Marian KOWALCZYK SAC (red.), Fatima W Bożym Planie Zbawienia. Międzynarodowy Kongres Mariologiczno- Maryjny. Spotkanie Kustoszów Sanktuariów Polskich Zakopane – Krzeptówki, 13-17 września 2017, Polskie Towarzystwo Mariologiczne, Częstochowa–Zakopane 2018, Ss. 320 + Dwie wkładki zdjęć. ct 2019, 89, 217-221.