(1)
Mickiewicz, F. Działalność Misjonarska św. Piotra Poza Palestyną W świetle Literatury Nowotestamentowej. ct 2019, 89, 85-109.