(1)
Tatar, M. Wspólnotowy I wspólnototwórczy Charakter Modlitwy. ct 2019, 89, 111-136.