(1)
Regiewicz, A. Kerygmat W mieĊ›cie. Religijny Performance Czy Heideggerowskie Wydarzenie?. ct 2019, 89, 137-159.