(1)
StrzaƂkowska (red.), B. Biuletyn Biblijny. ct 2019, 89, 161-192.