(1)
Pater, D. Sztuka Cierpienia – Sztuka Umierania. Sytuacje Graniczne Jako Szansa „przekroczenia Progu nadziei”. ct 2015, 85, 133-150.