(1)
Sakowicz (ed.), E. Biuletyn Misjologiczno-Religioznawczy. ct 2016, 86, 137-176.