(1)
Knut, T. Psalm 1 Jako zachęta Do Czytania I Studiowania Pisma Świętego. ct 2016, 86, 51-68.