(1)
Chrostowski, W. Tło Historyczne I społeczne Nauczania Proroka Amosa. ct 2016, 85, 7-34.