Chrostowski, W. (2017). Asyryjska diaspora Izraelitów jako wyzwanie dla biblistyki i asyriologii. Collectanea Theologica, 86(3), 5-26. https://doi.org/10.21697/ct.2016.86.3.01