Błąd, M. (2017). Między ekonomią a teologią: ekonomiczne archetypy ziemi w Pięcioksięgu. Collectanea Theologica, 86(3), 27-54. https://doi.org/10.21697/ct.2016.86.3.02