Sakowicz, E. (2017). Jan Paweł II wobec konfliktu zbrojnego na Bałkanach. Dokumenty papieskie, wybór i wstęp Sylwia GÓRZNA, Wydawnictwo UNUM, Kraków 2016. Collectanea Theologica, 86(3), 248-253. https://doi.org/10.21697/ct.2016.86.3.11