Chrostowski, W. (2017). Barbara STRZAŁKOWSKA (oprac. i red.), Artefakty czasów biblijnych w Luwrze, Artefakty Czasów Biblijnych 2, Warszawa 2016, ss. 157. Collectanea Theologica, 86(4), 268-270. https://doi.org/10.21697/ct.2016.86.4.14