Wilk, R. K. (2018). Czy możliwe było odkupienie człowieka bez śmierci krzyżowej Jezusa?. Collectanea Theologica, 87(2), 37-63. https://doi.org/10.21697/ct.2017.87.2.02