Sakowicz, E. (2018). Zbigniew KUBACKI SI, Kościół, religie i zbawienie. O jedyności i powszechności zbawczej Kościoła oraz zbawczej roli religii niechrześcijańskich, Myśl Teologiczna 86, Wydawnictwo WAM, Kraków 2016, ss. 681. Collectanea Theologica, 87(3), 238-242. https://doi.org/10.21697/ct.2017.87.3.12