Węgrzyniak, W. (2018). Problemy tekstualne, egzegetyczne i translatorskie So 3,18. Collectanea Theologica, 87(4), 91–105. https://doi.org/10.21697/ct.2017.87.4.04