Chrostowski, W. (2018). Beata ZBARACHEWICZ, Studium Pisma Świętego w Akademii Teologii Katolickiej (1954-1999), Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2017, ss. 626. Collectanea Theologica, 87(4), 251-256. https://doi.org/10.21697/ct.2017.87.4.13