Majewski, M. (2018). Biblia i nauka. Siedem refleksji inspirowanych myślą ks. Michała Hellera. Collectanea Theologica, 88(1), 91–139. https://doi.org/10.21697/ct.2018.88.1.05