Pilarczyk, K. (2018). Polscy syndonolodzy. Z dziejów badań Całunu Turyńskiego i ich popularyzacji. Collectanea Theologica, 88(2), 17-63. https://doi.org/10.21697/ct.2018.88.2.02