Chaberek, M. (2018). Czy chrześcijanin musi być kreacjonistą młodej Ziemi?. Collectanea Theologica, 88(2), 65–80. https://doi.org/10.21697/ct.2018.88.2.03