Pogoda-Kołodziejak, A. (2018). Rola Kościoła w europejskim kryzysie pokoju według Josepha Ratzingera. Collectanea Theologica, 88(2), 81-92. https://doi.org/10.21697/ct.2018.88.2.04