Parchem, M. (2019). Księga Rodzaju 12–50 w Qumran: interpretacja opowiadań o patriarchach w wybranych tekstach z Pustyni Judzkiej. Collectanea Theologica, 88(4), 139-162. https://doi.org/10.21697/ct.2018.88.4.06