Kuśmirek, A. (2019). Błogosławieństwo Jakuba (Rdz 49,1-28) w interpretacji targumicznej. Collectanea Theologica, 88(4), 163-190. https://doi.org/10.21697/ct.2018.88.4.07