Dziuba, A. F. (2019). Waldemar CHROSTOWSKI, Kiedy Bóg płacze… oraz inne studia, Rozprawy i Studia Biblijne 50, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 2018, ss. 625. Collectanea Theologica, 88(4), 230-233. https://doi.org/10.21697/ct.2018.88.4.13